Hallituksen jäsenyys

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Hallituksessa toimiminen on opettavaista ja mielekästä, välillä toki myös haasteellista.

4H-yhdistyksen hallituksen kokoonpano

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat 4H:n vapaaehtoisia. Yhdistyksen säännöt määrittelevät hallituksen koon ja jäsenten valitsemisen ajankohdan.

Hallituksessa voi olla kuusi, yhdeksän tai kaksitoista jäsentä, joista enintään kaksi voi olla alle 18-vuotiaita. Lisäksi voi olla kolme varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenen kausi kestää kolme vuotta. Joka vuosi kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus valitaan 4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Kun hallitus on valittu, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

4H-yhdistyksen hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Sääntöjen mukaan 4H-yhdistyksen hallituksen tehtävävänä on:

  1. Johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
  2. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti
  3. Laatia ja esittää yhdistyksen kokoukselle vuosittain ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
  4. Laatia ja esittää yhdistyksen kokoukselle vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
  5. Valmistella muut yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
  6. Hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet eronneiksi sekä pitää luetteloa jäsenistä
  7. Palkata yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä päättää työsuhteen ehdoista
  8. Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, rahoittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin
  9. Valita yhdistyksen edustaja liiton edustajakokoukseen.

Opas 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenelle

Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Osaamismerkki puheenjohtajalle

4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiminen on hieno ja arvostettava kokemus, josta oppii monia taitoja. Jos haluat näyttää osaamisesi, voit hakea digitaalista osaamismerkkiä.