Hallituksen jäsenelle

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Hallituksessa toimiminen on opettavaista ja mielekästä, välillä toki myös haasteellista.

4H-yhdistyksen hallituksen kokoonpano

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat 4H:n vapaaehtoisia. Yhdistyksen säännöt määrittelevät hallituksen koon ja jäsenten valitsemisen ajankohdan.

Hallituksessa voi olla kuusi, yhdeksän tai kaksitoista jäsentä, joista enintään kaksi voi olla alle 18-vuotiaita. Lisäksi voi olla kolme varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenen kausi kestää kolme vuotta. Joka vuosi kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus valitaan 4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Kun hallitus on valittu, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

4H-yhdistyksen hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Sääntöjen mukaan 4H-yhdistyksen hallituksen tehtävävänä on muun muassa johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta huolellisesti, hyväksyä jäsenet sekä palkata yhdistykseen toiminnanjohtaja.

Paikallinen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsen. Koko 4H-järjestöllä on yhteinen strategia, johon kaikki toimijat ovat sitoutuneet. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa strategian tavoitteita paikallisesti omassa 4H-yhdistyksessä. 4H:n strategiassa 2020–2022 keskiöön on nostettu lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Strategia on nimeltään Kestävää kasvua tekemällä oppien. Strategian voi lukea tästä linkistä PDF-muodossa (avautuu uuteen välilehteen).

Opas 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenelle

Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Osaamismerkki puheenjohtajalle

4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiminen on hieno ja arvostettava kokemus, josta oppii monia taitoja. Jos haluat näyttää osaamisesi, voit hakea digitaalista osaamismerkkiä.