Tietoa 4H-akatemiasta

Kaikenlaisia työelämätaitoja

4H-akatemia kokoaa yhteen 4H:ssa tapahtuvan nuorten oppimisen. 4H-akatemia on yrittäjyyttä, työtaitoja, ohjaamisosaamista, projekteja, tekoja ympäristön ja ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

Kaikki, mitä 4H:ssa opit, on tavalla tai toisella työelämäosaamista. 4H-akatemia on myös keinoja oman osaamisen näyttämiseen. Voit saada opintopisteytetyn todistuksen, digitaalisen osaamismerkin tai voit näyttää osaamisesi esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

4H-akatemia on Suomen 4H-liiton palvelu 4H:n jäsenille. www.4h.fi/liity

4H-akatemian verkkosivustoa on kehitetty osana Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanketta, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kysy lisää, ota yhteyttä

”Ota minuun yhteyttä, jos 4H-akatemia herättää kysymyksiä. Jos mielessäsi on hyviä kehitysideoita, kuulen niistä erittäin mielelläni!”

4H-akatemian tuottaja Hilkka Näse
hilkka.nase@4h.fi
044 7830300

Kaikki 4H-liiton yhteystiedot löydät osoitteesta www.4h.fi/yhteystiedot.

4H-akatemia on osa 4H:n yrittäjyyskasvatusta

4H:n toimintamenetelmänä on tekemällä oppiminen. Se perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn (1859-1952) tekemällä oppimisen teoriaan (Learning by doing). Deweyn mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten ratkaisemalla oppijalle itselleen tärkeitä ongelmia. Oppijalla itsellään on tärkeä rooli tiedonrakentajana.

Tekemällä oppimisen lisäksi 4H:n toimintamenetelmä sisältää piirteitä kokemuksellisesta oppimisesta, jonka keskeinen teoreetikko on David A. Kolb (1984).

Kuvaamme 4H:n tekemällä oppimista kehällä, joka perustuu Deweyn ja Kolbin ajatteluun.

  • Tee: Lapsi/nuori kokeilee jotakin asiaa.
  • Oivalla: Lapsi/nuori reflektoi eli pohtii oppimistaan. Reflektointi on edellytys tekemisen kautta oppimiselle.
  • Kehitä: Lapsi/nuori kehittää tai suunnittelee jotakin sekä havaitsee uusia mahdollisuuksia. Hän osaa käsitteellistää eli kertoa myös muille oppimastaan asiasta.

Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli 4H:ssa on nimeltään ”Kolme askelta työelämään”.

1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja 4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.

2. 4H-akatemia – työelämätaitoja
4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 – 28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

3. Työpaikka ja 4H-yritys – ensimmäisiä työkokemuksia
4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.

Kokeile, kehitä, vaikuta, opi!
#4hAkatemia