Hallituksen jäsenelle

Kädessä yhdistyksen puheenjohtajan nuija valmiina lyömään pöytään.

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Hallituksessa toimiminen on opettavaista ja mielekästä, välillä toki myös haasteellista.

4H-yhdistyksen hallitus johtaa 4H-yhdistystä

Hallituksen kokoonpano

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat 4H:n vapaaehtoisia. Yhdistyksen säännöt määrittelevät hallituksen koon ja jäsenten valitsemisen ajankohdan.

Hallituksessa voi olla kuusi, yhdeksän tai kaksitoista jäsentä, joista enintään kaksi voi olla alle 18-vuotiaita. Lisäksi voi olla kolme varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenen kausi kestää kolme vuotta. Joka vuosi kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus valitaan 4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Kun hallitus on valittu, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Sääntöjen mukaan 4H-yhdistyksen hallituksen tehtävävänä on muun muassa johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta huolellisesti, hyväksyä jäsenet sekä palkata yhdistykseen toiminnanjohtaja.

Paikallinen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsen. Koko 4H-järjestöllä on yhteinen strategia, johon kaikki toimijat ovat sitoutuneet. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa strategian tavoitteita paikallisesti omassa 4H-yhdistyksessä. 4H:n strategiassa 2023–2025 keskiöön on nostettu lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Strategia on nimeltään Kestävää kasvua tekemällä oppien. Strategian löydät 4h-fi-sivuilta.

Koulutusta ja materiaaleja hallituksen jäsenelle

Kolme henkilöä katsoo läppäriä

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen peruskoulutus

4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen peruskoulutus soveltuu erityisesti uusille hallituslaisille. Itsenäisesti tehtävän verkkokoulutuksen voit suorittaa koska tahansa.

Lue lisää
Kolme nuorta pitää yhdessä käsissään 4H-logoa

4H-nuorisotyö tutuksi

Koulutus antaa perustietoa 4H-nuorisotyöstä. Tutustut 4H:n arvoihin, pedagogiikkaan, yrittäjyyskasvatukseen sekä strategiaan. Itsenäisesti tehtävän verkkokoulutuksen voit suorittaa koska tahansa.

Lue lisää
Kolme nuorta seisomassa ulkona.

Turvallinen 4H-harrastus

Koulutuksessa tutustut Turvallinen 4H-harrastus -ohjeeseen ja sen soveltamiseen 4H-harrastuksessa. Itsenäisesti tehtävän verkkokoulutuksen voit suorittaa koska tahansa.

Lue lisää

Opas 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenelle

Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Täytettävä lomake 4H-yhdistyksen hallituksen käytäntöjen kirjaamiseksi

Vastatkaa lomakkeen kysymyksiin yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa.