4H-taimikonhoitaja 2 op

Koulutus Metsä Opintopisteet

4H-taimikonhoitajana työllistyt tai voit perustaa oman 4H-yrityksen

Tämä koulutus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään metsänhoitotehtävissä.

Jos opiskelet metsäalaa, kysy omasta oppilaitoksestasi tämän koulutuksen tunnustamista osana opintojasi. Esimerkiksi HAMKin metsätalouden opinnoissa voit hakea osaamisen näyttöä opintoihin sisältyvästä taimikonhoidon käytännön osiosta.

Laajuus

4H-taimikonhoitaja-koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, omatoimista harjoittelua sekä näytön.

Osaamistavoitteet

4H-taimikonhoitaja

 • osaa hoitaa itsenäisesti eri puulajien taimikoita
 • osaa ottaa käyttöön taimikonhoidon työvälineitä ja turvavarusteita
 • osaa toimia turvallisesti taimikonhoitotyössä
 • osaa huoltaa taimikonhoitotyön työvälineitä ja turvavarusteita

Sisältö

Koulutuksen ohjelmaan sisältyy taimikoiden hoitaminen, raivaussahan ja turvavarusteiden turvallinen käyttäminen, työvälineiden ja turvavarusteiden huolto, hoidettavan metsäkohteen suunnittelu ja omavalvonta. Lähiopetuspäivien lisäksi aikaa on varattava omatoimiseen harjoitteluun sekä näyttöön valmistautumiseen.

Koulutuksen lopuksi osaaminen näytetään tekemällä näyttösuunnitelma ja antamalla näytön aidossa taimikonhoitotilanteessa.

Näyttösuunnitelma

Näytönantajan tekemä suunnitelma on vapaamuotoinen,joko kirjallinen tai suullinen. Suunnitelma näytetään näytön vastaanottajalle.

Sinun tulee huomioida seuraavat asiat suunnitelmassa:

 • Hoidettavan kohteen sijainti ja omistaja.
 • Maasto-olosuhteet ja ajankäyttö eli kuinka paljon juuri tähän kohteeseen on varattava aikaa.
 • Hoitotarve: mitä puulajeja/puita poistat ja miksi.
 • Paljoko jäävän puuston pitää olla ja miten toteutat omavalvonnan?
 • Työjärjestys, mistä kohtaa aloitat työn ja miten etenet palstalla.
 • Miten teet sahan tarkistuksen; terä, muu huolto, tankkaus.
 • Turvavarusteiden kunto: kypärä, silmikko, kuulosuojaimet, pitkävartisetkengät, EA-pakkaus, valjaatoikein säädetty, hanskat, (puhelin taskussa).

Todistus

Koulutuksen opintopistopisteytetyt todistukset myöntää Opintokeskus Sivis. Sivisverkossa olevaa opintorekisteriä varten tarvitaan osallistujilta tietoja. Vähintään tarvitaan osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuolitieto (opintorekisterissä lakisääteinen).

Sivisverkon opintorekisteriin pääsee katsomaan omia tietoja ja tulostamaan omia todistuksia, jos on tunnistautunut Sivisverkkoon. Tunnistautumiseen on kaksi vaihtoehtoa.

 1. Suositeltu tapa: Tunnistaudu itse esim. pankkitunnuksilla. Kirjaudu Sivisverkkoon osoitteessa sivisverkko.ok-sivis.fi. Linkki löytyy myös sähköpostiisi saapuneesta viestistä, jossa kerrotaan Sivisverkkoon tehdystä suoritusmerkinnästä. Kun tunnistaudut itse, saat käyttöösi Sivisverkon kaikki ominaisuudet. Voit esim. tulostaa todistuksesi opintorekisteristä aina halutessasi.
 2. Varavaihtoehto: Täytä henkilötietolomake. Toimita se kouluttajalle tai 4H-yhdistykseesi. Näytä samalla henkilötodistuksesi. 4H-yhdistys tekee tunnistautumisen Sivisverkkoon. Tämä tunnistautuminen ei ole yhtä vahva, kuin itse tehty pankkitunnistautuminen.

Todistuksesta on hyötyä työnhaussa, oppilaitokseen hakiessa ja opinnoissa esim. yrittäjyys- tai vapaavalintaisissa opinnoissa. On hyvä sopia jo ennakkoon oman oppilaitoksen kanssa opintopisteiden hyödyntämisestä.

Lisätietoja 4H-akatemian sivulla Näin näytät osaamisesi.

4H-taimikonhoitajan koulutuksessa opit raivaussahan käyttöä.

Millaista se on? Kurkkaa videolta.


Opettajille ja yhteistyökumppaneille

Koulutuksessa tutustutaan taimikonhoidon menetelmiin sekä työvälineiden turvalliseen käyttöön sekä teoriassa että käytännössä. Kohderyhmänä ovat yli 16-vuotiaat nuoret. Opintopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis, joka on oppilaitos.

4H-taimikonhoitaja ePerusteet-palvelussa

Koulutuksen mitoitus

OpintopisteetOpetustunnitOppijan työmääräEQF-taso
2 op19 h54 h4
laskennallisestiviitteellinen, ei tutkinto

4H-taimikonhoitajan osaamistavoitteet

 • osaa hoitaa itsenäisesti eri puulajien taimikoita
 • osaa ottaa käyttöön taimikonhoidon työvälineitä ja turvavarusteita
 • osaa toimia turvallisesti taimikonhoitotyössä
 • osaa huoltaa taimikonhoitotyön työvälineitä ja turvavarusteita

Koulutuksen sisältö

 • Työvälineiden, erityisesti raivaussahan ja turvavarusteiden oikeanlainen käyttäminen ja huoltaminen.
 • Turvalliset toimintatavat taimikonhoidossa.
 • Taimikon hoitaminen: taimikon varhaishoito, taimikonhoito, omavalvonta.
 • Kohteen mukainen taimikonhoitotyö: toimenpiteiden, työvaihdeiden ja toteutuksen suunnittelu.

Koulutus sopii osaksi toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opintoja. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa metsätalouden valinnaisissa opinnoissa, opiskelija voi hakea osaamisen näyttöä, jonka perusteena on todistus taimikonhoitajakurssista.