Työt alkavat -koulutus

Työelämä työsuhde
Nuori yrittäjä pesemässä ikkunaa.

Tervetuloa töihin! Työt alkavat -koulutuksessa saat perustiedot 4H:sta, asiakaspalvelusta, työturvallisuudesta ja 4H:sta työnantajana. Koulutus on osa perehtymistäsi ennen työsuhteen alkua.

Laajuus ja kohderyhmä

Työt alkavat -koulutus on kestoltaan neljä tuntia.

Koulutus on tarkoitettu yli 14-vuotiaille nuorille, jotka tulevat 4H-yhdistykseen töihin, harjoitteluun tai TET-jaksolle.

Osaamistavoitteet

Työt alkavat koulutuksen jälkeen

  • osaat kertoa asiakkaille, mikä 4H on
  • osaat kertoa, millaista on hyvä asiakaspalvelu tulevassa työtehtävässäsi
  • tiedät mitä vastuita ja velvollisuuksia sinulla on 4H-yhdistyksen työntekijänä
  • osaat tunnistaa työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Sisältö

Työt alkavat -koulutus on ohjattu koulutus joko etänä tai lähiopetuksena. Työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviä asioita käydään läpi kouluttajan johdolla.

Koulutuksen päätteeksi vastaat seuraaviin kysymyksiin. Kysymykset saattavat hieman vaihdella eri 4H-yhdistyksissä sekä työtehtävien mukaan.

  1. Asiakas kysyy sinulta, mitä 4H on. Miten vastaat hänelle?
  2. Miten hyvä asiakaspalvelu toteutuu tulevassa työtehtävässäsi? Voit kertoa esimerkin.
  3. Mitä velvollisuuksia sinulla on työntekijänä? Kerro kolme asiaa.
  4. Mihin työtehtävään tarvitset erityisesti perehdytystä?
  5. Mitä odotat tulevalta työltäsi?

Todistus

Koulutuksen järjestänyt 4H-yhdistys kirjoittaa sinulle todistuksen 4H:n todistuspohjalle. Todistuksessa kerrotaan koulutuksen laajuudeksi 4 tuntia. Todistus ei ole opintopisteytetty.


Yhteistyökumppaneille

Työt alkavat -koulutuksessa nuori tutustuu 4H-yhdistykseen työnantajana sekä saa perustietoa asiakaspalvelusta ja työturvallisuudesta. Neljä tuntia kestävä koulutus antaa nuorelle varmuutta aloittaa työt 4H-yhdistyksessä. Työt alkavat -koulutus on tarkoitettu yli 14-vuotiaille nuorille.

Yritys voi tilata nuoren töihin 4H-yhdistyksen kautta. 4H-yhdistys on nuoren työnantaja. Nuoret saavat Työt alkavat -koulutuksessa perustiedot asiakaspalvelusta, työntekijän vastuista ja velvollisuuksista sekä työturvallisuudesta. Yritys vastaa nuoren perehdyttämisestä.