Mistä palkka muodostuu?

Palkka Työelämä työsuhde
Kädessä neljä 20 euron seteliä

Palkka on korvaus työstä.
Palkan suuruudesta ja maksamisesta sovitaan työsopimuksessa.

Palkan suuruus

Työntekijä on oikeutettu kohtuulliseen palkkaan johon lisätään lomakorvaus. Työehtosopimuksissa on määritelty vähimmäispalkkoja eri aloille. Palkka ei saa olla työehtosopimuksessa määriteltyä matalampi. Harjoittelijoiden palkat voivat olla pienempiä, työehtosopimuksesta riippuen 70-90 prosenttia taulukkopalkoista. Kaikilla aloilla ei ole olemassa työehtosopimusta. Silloinkin palkan pitää olla vähintään tavanomainen ja kohtuullinen.

Bruttopalkka on palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Nettopalkka on palkka, josta on vähennetty verot ja muut maksut. Nettopalkka maksetaan työntekijän pankkitilille.

Palkka on vastike tehdystä työstä

Yksi työsuhteen tunnusmerkeistä on se, että työtä tehdään vastiketta vastaan. Vastike on yleensä rahana maksettava palkka. Palkan lisäksi vastike voi olla jokin etu esimerkiksi liikuntaseteli tai työsuhdematkalippu.

Palkka voi olla tuntipalkka, kuukausipalkka tai urakkapalkka. Tuntipalkka maksetaan tehtyjen tuntien mukaan yleensä kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausipalkka maksetaan kerran kuukaudessa, yleensä kuukauden lopussa. Urakkapalkka maksetaan sen mukaan, mitä on saanut työssä aikaan.

Työntekijä ansaitsee jokaiselta työtunniltaan vuosilomaa tai lomakorvausta. Pitämättömät vuosilomat korvataan lomakorvauksella viimeistään työsuhteen päättyessä ansaittujen lomapäivien mukaan.

Palkkalaskelma

Kun työnantaja maksaa palkan, hän toimittaa työntekijälle myös palkkalaskelman. Laskelmasta näkee maksetun palkan määräytymisen sekä palkasta tehdyt vähennykset. Palkkalaskelma voidaan toimittaa esimerkiksi sähköpostitse, kirjepostina tai verkkopankkiin.

Lain mukaan työntekijän palkasta vähennetään:

  • Vero verokortin mukaan
  • Työttömyysvakuutusmaksu 17 vuotta täyttäneiltä
  • Eläkevakuutusmaksu TyEL 17 vuotta täyttäneiltä

Palkasta tehtävien vähennysten prosentit muuttuvat vuosittain.

Palkasta voidaan lisäksi vähentää työntekijän ammattiyhdistyksen jäsenmaksu, jos työntekijä on antanut siihen luvan (valtakirja).

Esimerkki työntekijän palkkalaskelmasta

Maksu tai vähennysProsenttiaEuroa
Palkka1000 €
Ennakonpidätys (vero)2 %20 €
Työttömyysvakuutusmaksu1,5 %15 €
Eläkevakuutusmaksu TyEL6,75 %67,50 €
Maksettava nettopalkka897,50 €

Työnantaja maksaa palkan lisäksi työnantajalle kuuluvia pakollisia maksuja eli palkan sivukuluja. Niitä ovat eläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutus ja tapaturmavakuutus. Työnantajalle voi tulla myös esimerkiksi työvälineistä, työasuista ja työntekijöiden koulutuksista. Työnantajalle kuluja tulee yleensä vähintään 1,5 kertainen määrä eli 1000 euron palkasta työnantajalle on kuluja 1500 euroa.

Edellinen tehtävä

Verokortti

Seuraava tehtävä

Työtodistus