Oppimispäiväkirja on hyödyllinen tapa pohtia omaa oppimista. Moniin opintosuorituksiin liittyen oppimispäiväkirjan tekeminen on pakollistakin.

4H:ssa oppimispäiväkirjan voit tehdä sellaiseksi, kuin itse haluat. Ideana on kertoa sinun oma näkemyksesi ja kokemuksesi omasta oppimisestasi. Päiväkirja voi olla kirjoitettua tekstiä tai voit piirtää, tehdä ajatuskartan, sarjakuvan, kollaasin tai videon. Tai voit yhdistellä kaikkea mielesi mukaan. Tee sen näköinen oppimispäiväkirja, kuin itse olet.

Tee oppimispäiväkirja

Kun aloitat oppimispäiväkirjan tekemisen, tarkasta opintojakson osaamistavoitteet. Niihin pitäisi löytää vastineita oppimispäiväkirjaa tehdessä. Oppimispäiväkirja kannattaa aloittaa omilla nimi- ja yhteystiedoilla sekä lyhyellä toiminnan kuvauksella: mitä, miksi, missä, kenelle, miten.

Kun teet oppimispäiväkirjaa, mieti seuraavia kysymyksiä

 • Mikä innosti?
 • Mikä kiinnosti?
 • Mikä tuntui helpolta?
 • Mikä tuntui vaikealta?
 • Mikä sinua haastoi?
 • Mistä asioista tulit iloiseksi?
 • Ärsyttikö jokin asia?
 • Tuntuiko jokin asia liian helpolta?

Kysymysten jälkeen pohdi

 • Mitä opit ja oivalsit.
 • Mitä jäi vielä epäselväksi.
 • Mihin asioihin kaipasit apua tai ohjeita.
 • Mitä hyötyä oppimastasi on. Mitä hyötyä tästä kaikesta on ollut.
 • Toteutuivatko ne oppimistavoitteet, jotka oli asetettu.
 • Saavutitko ne oppimistavoitteet, jotka tälle asialle oli laitettu.

Voit koota oppimiset ja oivallukset videolle, laatikkoon, vihkoon tai tiedostoon. Aivan sinne minne haluat.

Edellinen tehtävä

Monia tapoja osaamisen näyttämiseen