Taloudelliset tuet yhteiskunnalta

4H-yritys raha-asiat
Meren rannalla lähikuva pinossa olevista hioutuneista kivistä.

4H-yrittäjänä voit saada opintotukea tai asumistukea, tai hakea työttömyysetuutta. Etuuksiin voit tutustua tarkemmin ja tarkistaa tulorajat yms. osoitteessa www.kela.fi (aukeaa uuteen välilehteen). Jossain vaiheessa saatat pohtia myös sitä, voisitko hyödyntää starttirahaa omaan yrittäjyyteesi.

Opintotuki

4H-yrittäjänä saadut tulot vaikuttavat opintotukeesi samalla tavalla, kuin muutkin tulot. Kela saa automaattisesti tiedot verottajalta, kun verotus on valmistunut. Myös yritystoiminnasta saadut tulot huomioidaan sen mukaisesti, mitä verohallinto ilmoittaa Kelaan opiskelijan veronalaisiksi tuloiksi.

Opintotuen hakijan tai saajan ei tarvitse selvittää yritystulojaan Kelalle, vaan opintotuen tulovalvonta tehdään jälkikäteen verottajalta saatujen tietojen mukaisesti. Kela laskuttaa tarvittaessa liikaa maksetun opintotuen takaisin, tai sen voi maksaa takaisin oma-aloitteisesti.

Opintotuen vuosituloraja on henkilökohtainen ja se määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Tulorajat voi laskea Kelan nettisi­vuilla olevalla laskentaohjelmalla, www.kela.fi/laskurit (aukeaa uuteen välilehteen).


Työttömyysetuus

Sivutoimisen yrittäjän on mahdollista saada soviteltua työttömyysetuutta (Kela.fi). TE-palvelut antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon, jossa määritellään, onko kyseessä työttömyysetuuteen oikeuttava sivutoiminen yrittäjyys. Jos sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi, et voi saada työttömyysturvaa. Asian käsittely on aina TE-toimistokohtaista ja siksi työttömänä kannattaa ottaa yhteys TE-toimistoon jo ennen 4H-yrittäjäksi ryhtymistä.

Jos nuorella on vähäistä yritystuloa, etuutta sovitellaan tulon määrän mukaisesti (sovittelu tapahtuu aina, riippumatta siitä onko tulo ansiotuloa vai yrittäjätuloa). Työttömyysajan ansiotulot ilmoitetaan Kelaan.

4H-liitto katsoo, että Työttömyysturvalain 5 § mukaisia esteitä työttömyysturvan saamiselle ei 4H-yrittäjällä ole.

  • 4H-yritys on Suomen 4H-liiton malli nuorten pienimuotoiseen yrittäjyyteen. 4H-yrittäjät ovat 13 – 28 -vuotiaita paikallisen 4H-yhdistyksen jäseniä, yrityksen vuosittainen liikevaihto on 50 – 8000 euroa. 4H-yritysten keskimääräinen myynti on noin 1200 euroa vuodessa. 
  • 4H-yrittäjyys on pienimuotoista, sivutoimista ja usein myös kausiluonteista. Kyseessä on harrastus, jossa voi kokeilla yrittäjänä toimimista ja samalla saada ansioita. 4H-yrittäjänä nuori kerryttää kokemusta ja osaamista, jotka lisäävät hänen mahdollisuuksiaan työllistyä jatkossa.
  • 4H-yritys ei ole ansiotyötä eikä elinkeino. 4H-yrittäjänä toimiminen ei työllistä päätoimisesti eikä yrittäjyyden työmäärä vastaa päätoimista työskentelyä. 4H-yrittäjänä toimiminen ei ole este sille, että olisi työmarkkinoiden käytettävissä. 

Starttiraha

4H-yrittäjyys on sivutoimista ja harrastustoimintaan perustuvaa toimintaa, johon 4H-yrittäjä ei voi saada starttirahaa. Jos 4H-yrittäjällä on Y-tunnus ja hän haluaa siirtyä harrastuksesta kokopäiväiseksi yrittäjäksi, voi starttirahan saaminen olla vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että yritystoiminnan voidaan katsoa käynnistyneen jo aikaisemmin eikä yritys välttämättä täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

Jos lopetat 4H-yrityksesi ja Y-tunnuksesi ja nuori perustat myöhemmin uuden yrityksen toimiakseen kokopäiväisenä yrittäjänä, aikaisemmasta 4H-yritystoiminnasta ei ole haittaa. 4H-yrityskokemuksesta esimerkiksi koulu- tai opiskeluaikana on hyötyä (yrittäjäkokemusta) jos haet starttirahaa myöhemmin käynnistyvää yritystoimintaa varten.  

Starttirahan hakijalla tulee olla yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta, joka voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana (myös 4H-yrittäjänä toimiminen voidaan katsoa eduksi).

Edellinen tehtävä

4H-yritys muuttaa tai kasvaa

Seuraava tehtävä

4H-yrityksen Q&A