Kuvassa näkyy mustapaitaisen henkilön kädet. Hän kirjoittaa kynällä työsopimuspaperiin.

Työsopimuksella sovitaan työsuhteeseen liittyvistä asioista. Työsuhde tarkoittaa sitä, että tehdään työtä toiselle, sopimuksesta, vastiketta vastaan sekä työn teettäjän johdon ja valvonnan alaisena.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinenkin sopimus on molempia osapuolia sitova. Työsopimuksen tulisi sisältää tiedot työnteon keskeisistä ehdoista.

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja myös purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen tekee huoltaja tai nuori itse huoltajan luvalla. Huoltajalla on oikeus purkaa 15-17-vuotiaan työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Työsopimuksen sisältö

 • Työnantajan nimi ja työntekijän nimi
 • Työn alkamis- ja päättymispäivät
 • Jos työ on määräaikainen, työsopimuksessa on määräaikaisuuden perustelu
 • Koeajan pituus (voi olla enintään 6 kk,  määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta)
 • Työpaikan sijainti
 • Työtehtävät
 • Palkan suuruus ja palkan maksamisen ajankohta
 • Työaika
 • Loman pituus
 • Irtisanomisaika
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Päivämäärä ja allekirjoitukset

Tehtävä

Tarkastele tekemääsi työsopimusta

 1. Mitä työsopimuksessasi sovittiin koeajasta?
 2. Mihin palkkasi perustuu?
 3. Kuinka kauan työsopimuksesi on voimassa?
 4. Miksi juuri tämän ajan?
Edellinen tehtävä

Valmistaudu työhaastatteluun

Seuraava tehtävä

Verokortti