Kiertotaloudella kestävää kasvua

kiertotalous

Mitä kiertotalous on? Mitä se on 4H:ssa?

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalotta ovat mm. raaka-aineiden resurssiviisas käyttö, yhteisomistajuus, tavaroiden vuokraaminen ja ruokahävikin vähentäminen. 

Biotalous on osa kiertotaloutta. Biotaloutta ovat esimerkiksi metsäteollisuus, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu.  

Kiertotalouden liiketoimintamalleja

  • Tuotteen eliniän pidentäminen
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet
  • Resurssitehokkuus, kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Kiertotalous 4H-toiminnassa

4H on kiertotaloustoimija. Meillä on sekä kiertotalouteen että biotalouteen liittyvää toimintaa todella paljon. Tämä ei ole 4H:lle uutta. Olemme tehneet tätä koko järjestön historian ajan. Eri aikoina toimintaa on tehty ajan tiedon mukaan ja erilaisten käsitteiden alla. Nyt puhumme kiertotaloudesta.

Kuviossa näet kierto- ja biotalouden toimintatapoja
ja esimerkkejä 4H-toiminnasta.

Pohdittavaksi

  • Mitä muita 4H:n toimintoja voisit sijoittaa kuvioon?
  • Mitä kiertotalouteen liittyviä asioita tunnistat omasta arjestasi?
  • Miten voisit itse edistää kiertotaloutta?
Seuraava tehtävä

Vanhasta uusi tuunaamalla