Opintopisteitä harrastuksista

Opintopisteet Oppiminen Osaaminen

4H-toiminnasta on mahdollisuus saada opintopisteytettyjä todistuksia. Todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis. Opintopisteillä tarkoitetaan mittaria, jolla mitataan opintosuorituksen laajuutta. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

4H-toiminnasta saamiasi opintopisteitä voit mahdollisesti hyödyntää omassa oppilaitoksessasi, mutta se edellyttää omaa aktiivisuuttasi. Tieto harrastuksissa kertyneistä opintopisteistä ei mene suoraan tiedoksi oppilaitoksiin.

Muistilista

Tarvikkeet

  • Selvitä, mitä opintopisteytettyjä kokonaisuuksia 4H:ssa on. Tiedon löydät näiltä 4H-akatemian sivuilta.
  • Kartoita, onko muissa harrastuksissasi mahdollista saada opintopisteytetty todistus.
  • Kysy omasta oppilaitoksestasi miten voisit hyödyntää harrastuksissasi kertyneitä todistuksia ja osaamistasi.
  • Suunnittele, mitä kokonaisuuksia suoritat 4H-harrastuksessa.

Muista, että opintopisteytettyjä kokonaisuuksia saa tehdä myös omaksi ilokseen. Tähtäimessä ei tarvitse olla tutkinto tai muu suoritus. Pisteet voi hankkia myös ikään kuin varastoon, sillä tarve niiden hyödyntämiseen voi tulla vastaan vasta myöhemmin.

Tiesitkö, että ”Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla” tarkoitetaan kahdeksaa EU:n määrittelemää taitoa: viestintä äidinkielellä, viestintä vieraalla kielellä, matemaattinen sekä luonnontieteiden ja tekniikan alan osaaminen, digitaaliset taidot, oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot, aloitekyky ja yrittäjyys sekä kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot. Nämä taidot ovat osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassamme kaikille tärkeitä.

Seuraava tehtävä

Opi harrastamalla