Puhtaanapito ja omavalvonta

Hygieniapassi Ruoka
Lähikuva juomalasista, keltaisesta mukista ja tiskiharjasta.

Tässä tehtävässä opiskelet puhtaanapitoon ja omavalvontaan liittyviä asoita.

Materiaalin löydät osoitteesta www.ruokatieto.fi/lupakokata. Lupa kokata on Ruokatiedon oppimateriaali elintarvikehygienian opiskeluun.

Muistilista

Tarvikkeet

Tehtävä 1

Lue Lupa kokata -materiaalin Puhtaanapito -sivut. Pohdin sen jälkeen vastauksia kysymyksiin.

Onko puhtaanapito jo hallussa?

Miksi tiskaamisen jälkeen astiat pinotaan vasta kuivana?

Vesi on välttämätöntä mikrobien lisääntymiselle.

Miten värejä voi käyttää hyödyksi puhtaanapidossa?

Väreillä voidaan merkitä mitkä siivousvälineet on tarkoitettu millekin kohteelle. Esimerkiksi vessan pesuun ja pöytien pyyhkimiseen käytettävät välineet merkitään toisistaan poikkeavilla koodiväreillä.

Miten voit vähentää hyönteisten esiintymistä kuiva-aineissa?

Kuiva-ainevaraston on oltava viileä. Tuotteita säilytetään hyllyllä kannellisissa säilytysastioissa. Tuotteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Ei pidetä liian suurta varastoa, jotta kierto olisi mahdollisimman nopea. Käytetään tuotteet ”parasta ennen” -järjestyksessä. Ennen uuden erän laittamista säilytysastiaan, se puhdistetaan ja kuivataan huolellisesti.

Tehtävä 2.

Lue Lupa kokata -materiaali Omavalvonta ja Hygienian tulokset -sivut. Etsi vastaukset kysymyksiin.

Kysymyksiä omavalvonnasta

Ketä omavalvonta koskee?

Omavalvonta on lakisääteinen velvoite, joka koskee kaikkia elintarvikealalla työskenteleviä. Omavalvonnan tavoitteena on estää virheiden syntyminen. Kaikilla elintarvikkeiden kanssa työskentelevillä on oma vastuunsa omavalvonnan toteutumisesta. Myös elintarvikekuljetuksiin tarvitaan omavalvontasuunnitelma.

Kuka tekee elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman?

Omavalvontasuunnitelman tekee toiminnanharjoittaja eli yrittäjä tai muu henkilö, joka vastaa elintarvikkeiden valmistuksesta. Omavalvonnan toteutuksesta on vastuussa koko henkilökunta.

Missä tilanteissa omavalvontasuunnitelmaa on päivitettävä?

Omavalvontasuunnitelmaa pitää päivittää aina kun jokin toiminto muuttuu.

Edellinen tehtävä

Elintarvikkeiden käsittely ja henkilökohtainen hygienia

Seuraava tehtävä

Elintarvikelainsäädäntö ja mallitesti