Lisää käyttökertoja!

4H-yritys kiertotalous

Tässä tehtävässä saat pohdittavaa tuotteiden käyttökertojen lisäämisestä. Onko aina edes tarpeen hankkia uutta tuotetta?

Luentaanpa lakia. Jätelain 2 luku 8 § kertoo tuotteisiin liittyvästä etusijajärjestyksestä.

”Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.”

Eli etusijajärjestyksen mukaan on toimittava tässä järjestyksessä:

  1. Jätteen määrän ennaltaehkäisy
  2. Tuotteen uudelleenkäyttö sellaisenaan
  3. Tuotteen kierrättäminen
  4. Tuotteesta tulevan jätteen hyödyntäminen muulla tavalla
  5. Tuotteen hyödyntäminen energiana

Pohdi seuraavien esimerkkien kautta, miten voisit ennaltaehkäistä jätettä tai käyttää tuotetta sellaisenaan uudelleen monta kertaa.

Koulun lukuvuosi on alkamassa. Kuinka paljon vihkoja ja kyniä on tarpeeksi?

Taas kaupassa ilman kassia. Kannattaisiko ostaa vielä yksi kestokassi? Hmmm…

Vanhojentanssit lukiossa. Miten kiertotalouden voisi huomioida?

Kuvassa 4H-yrittäjä Mariella, jonka yritys välittää kierrätettyjä juhlapukuja.

Haasta itsesi!

Mieti omaa suhdettasi tavaraan ja ostamiseen. Voisitko tehdä joitakin muutoksia kulutuskäyttäytymisessäsi? Mietitkö riittävästi ennen ostopäätöstä ostoksen tarpeellisuutta, ja voiko tuotetta huoltaa? Suunnitteletko etukäteen, kuinka kauan aiot käyttää tuotetta?

Kokeile! #äläostamitäänpäivä

Edellinen tehtävä

Vanhasta uusi tuunaamalla

Seuraava tehtävä

UPS! Ruokahävikki veks