Haastavat tilanteet

4H-kerho Kerhonohjaaja
Ryhmä lapsia halaa yhdessä

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta ryhmässä aina sattuu ja tapahtuu. Välillä kaikki kananmunat tippuvat kokkauskerhossa lattialle tai joku kerholainen suuttuu. Tai lapset ovat vain niin väsyneitä, että eivät jaksa keskittyä. Kaikki tämä on ihan normaalia.

Näistä keinoista ja tavoista on usein apua.

  • Positiivinen asenne
  • Välittäminen, hyväksyntä, luottamus ja empatia auttavat
  • Rauhallinen suhtautuminen tilanteissa rauhoittaa myös lapsia
  • Keskustellen ja yhdessä pohtien löydetään ratkaisuja hankaliin tilanteisiin

4H-kerhossa kannattaa tehdä yhteiset säännöt lasten kanssa jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Säännöissä sovitaan siitä, miten kerhossa ollaan ja käyttäydytään. Jokainen sitoutuu yhteisiin sääntöihin. Kun toimintatavoista on sovittu, erilaiset vastaantulevat tilanteet on helpompi hoitaa. Onkin hyvä pitää säännöt esillä ja muistuttaa lapsia tarpeen tullen niistä.

Sovitut säännöt eivät kuitenkaan kata kaikkea. Tilanteet ovat monenlaisia, ja aina ei ole selkeää ratkaisumallia. Muista silloin yllä olevat keinot: positiivisuus, välittäminen, rauhallisuus ja se että yhdessä pohtiminen, keskustelu auttaa. Jos asia koskee yhtä tai kahta lasta, keskustele heidän kanssaan tilanteesta ja siitä millainen toimintatapa olisi oikein. Jos taas asia koskee koko ryhmää, juttele kerhoryhmän kanssa. Usein lapset osaavat itsekin sanoa, mitä pitäisi tehdä.

Toisinaan hyvät välineet hulina-tilanteiden rauhoittamiseen ovat paikallaan. Tila saattaa olla liian pieni, ja se aiheuttaa hämminkiä. Jotakuta kiusataan. Hiljaiset ja kiltit lapset pitäisi saada mukaan. Oman kerhon vastuuohjaajalta tai yhdistyksen toiminnanjohtajalta saat tukea ja neuvoa erilaisissa tilanteissa toimimiseen ja erilaisten välineiden käyttöön.

Hei hulinaa!

Hei hulinaa -opas ja Hulinakortit auttavat! Hulinaoppaassa annetaan paljon käytännönläheisiä vinkkejä haasteellisten kerhotilanteiden ratkaisuun. Hei hulinaa -oppasta tai korteista kannattaa kysyä omasta yhdistyksestä! Useat yhdistykset järjestävät myös Hei hulinaa-koulutuksia.

Miten sinä menettelisit seuraavassa Hei hulinaa -kortin tilanteessa?
Kaikki ratkaisut ovat yhtä oikeita!

Lapsella on vaikeuksia kuunnella ohjeita

Yritä tätä ratkaisua

  1. Annan lyhyitä jaa käytännönläheisiä ohjeita. Teen yhdessä lapsen kanssa.
  2. Täydennän ohjeita esimerkiksi kuvien avulla.
  3. Kerron tarkasti, mitä odotan kerholaiselta.
  4. Minun ratkaisuni on…
Edellinen tehtävä

Palautteen antaminen

Seuraava tehtävä

Turvallinen 4H-kerho