Palautteen antaminen

4H-kerho Kerhonohjaaja Palaute
Neljä lasta tutkii metsää istuen. Yhdellä on suurennuslasi. Yksi tekee muistiinpanoja vihkoon.

Palautteen avulla huomataan hyvä ja innostetaan lapsia omassa tekemisessään. Palaute auttaa meitä myös huomaamaan asiat, joissa voisimme itse kehittyä. Osaatko sinä antaa positiivista ja rakentavaa palautetta? Entä osaatko ottaa palautetta vastaan?

Palautteella tarkoitetaan sellaista tekemisen tai käytöksen kommentointia, jossa joko pyritään muuttamaan tai vahvistamaan asiaa. Mukavaa palautetta on helppo antaa, mutta tosi tärkeää olisi oppia sanomaan jos asiat eivät menekään hyvin.

Positiivinen palaute

Positiivinen palaute kasvattaa lasten ja nuorten itsetuntoa. Anna myönteistä palautetta tekemisestä, yrittämisestä ja käytöksestä. Myönteinen palaute annetaan kivaan kerhoiluun liittyvistä asioista. Sitä ei voi antaa liikaa! Positiivinen palaute tuo iloa ja energia kerhoon!

Rakentava palaute

Toisinaan tarvitaan myös korjaavaa eli rakentavaa palautetta. Opettele sanomaan lapselle myös siitä, miten hänen tulisi toimia toisin. Anna rakentavaa palautetta tekemisestä ja tekemättä jättämisestä, älä koskaan persoonasta.

Rakentavan palautteen vastaanottaminen voi olla pienelle kerholaisella haastavaa. Se kannattaakin aina antaa omana minä-viestinä. Minä-viestillä kerrotaan omista ajatuksista ja tunteista, ja toivotaan niihin muutosta esimerkiksi seuraavasti:   ”Minä kuulen nyt niin paljon hulinaa ja ääntä, etten saa sanottua ohjeita seuraavaan leikkiin. Hulina ja ääni harmittaa ja turhauttaa minua”. Vertaa ilmaisua seuraavaan: ”Taas on niin paljon ääntä ja melua, te ette ikinä kuuntele. Jos nyt ei ole hiljaista, loppuu tämä kerho!” Millaisia tunteita ilmaisu herättää?

Muista palautetta antaessasi

  • Anna palaute kerholaisen kasvun ja kehittymisen tueksi.
  • Positiivista palautetta ei voi antaa liikaa!
  • Muista minä viesti rakentavassa palautteessa: Kerro mitä näet, huomaat, kuulet. Kerro miten se vaikuttaa sinuun. Kerro tunteesi. Ehdota ja kannusta uuteen toimintamalliin.
  • On tärkeää kuulla kerholaisten ajatukset, toiveet, tarpeet, pettymykset ja onnistumiset. Ohjaajan on tärkeää ennakolta valmistautua kysymään ja pyytämään palautetta joka kerhokerralla.

Edellinen tehtävä

Leikki 4H-kerhossa

Seuraava tehtävä

Haastavat tilanteet