Näin istutan taimen – metsä hyvään kasvuun

4H-yritys Metsä Metsänistutus
Istuttaja tiivistää maata taimen ympäriltä

Puuntaimien istuttaminen on helppoa. Tekniikkaan on kuitenkin hyvä perehtyä ja suunnitella miten työ istutustyömaalla etenee. Tässä osiossa opit hyvän istutustekniikan perusteet ja saat istutustyössä tarvittavaa käytännön tietoa.

Piirroskuva. Kaksi nuorta istuttamassa taimia pottiputkilla kahden metrin päässä toisistaan.

Hyvästä taimesta kasvaa laadukas suuri puu

Istuta vain hyväkuntoisia taimia

Hyvässä taimessa on vihreät neulaset, terveet silmut, yksi latva, suora ranka ja sopiva pituus ja läpimitta suhteessa paakun kokoon. Juuristo on tasainen, paakku ehjä. Taimessa ei näy tuholaisia eikä vaurioita.

Varmista että taimi on kasteltu ja riittävän kostea

Kun juuripaakusta tippuu kevyesti puristamalla vettä, taimen kosteus on sopiva. Taimet istutetaan aina kosteana, ja niitä pitää kastella säännöllisesti ennen istutusta, kesäaikaan päivittäin. Taimilaatikot tai -säkit kannattaa varastoida ennen istutusta avattuina varjoisassa metsänreunassa tasaisella maalla. Jos taimet ovat vielä jäässä pakastuksen jäljiltä, niiden pitää antaa sulaa ennen istutusta. Jäässä olevia tai kuivia taimia ei saa istuttaa!

Täytä taimivakka väljästi

Taimivakkaan saat kerralla mahtumaan noin 100 tainta. Laita taimet vakkaan pystyssä ja vain yhteen kerrokseen. Älä litistä hentoja taimia.

Kun juuripaakusta tippuu kevyesti puristamalla vettä, taimen kosteus on sopiva


Ristiin rastiin vai rivissä – etenemistekniikka jouduttaa työntekoa

Etene järjestelmällisesti

Suunnittele miten etenet istutustyömaalla, niin työ on sujuvaa ja säästät aikaa. Aloita eteneminen alueen kauimmaisesta laidasta ja istuta taimia järjestelmällisesti päättämässäsi suunnassa. Täydennä lisää taimia vakkaan, kun etenet muutenkin lähelle taimilaatikoita. Näin sinun ei tarvitse palata istutusalueen kauimmaisilta alueilta tyhjän vakan kanssa erikseen sitä täyttämään. Taimilaatikot siirretään istutusalalle ennen työn aloittamista. Jaa laatikot eri puolille istutusalaa siten, että saat täytettyä istutusvakan ilman turhaa edestakaisin kävelyä.

Mihin sitä kuitunauhaa tarvitaankaan?

Käytä kuitunauhaa apunasi istutustyömaalla. Et välttämättä kauempaa erota mihin olet jo taimia istuttanut, mutta jos aina välillä rivin päässä, tai kohdassa mihin jäit, kun lähdit täyttämään taimivakkaa, solmit löysästi taskustasi pätkän kuitunauhaa taimen oksaan tai taimen lähelle sopivaan risuun tai keppiin, näet kauempaakin mihin olet jo taimia istuttanut. Kuitunauha on biohajoavaa, eli ei jää pitkäksi aikaa haittaamaan taimia.

Suunnittele miten etenet työmaalla


Mättäälle vai monttuun – hyvä istutuskohta

Löydät taimelle hyvän istutuskohdan, kun tiedät, miten maa on muokattu ennen istutusta

Selvitä, miten maa on muokattu ennen istutustyötä, niin tiedät, millaisiin kohtiin taimet kannattaa istuttaa. Voit varmistaa tiedon maanomistajalta. Yleisimmät muokkaustavat ovat mätästys, laikutus ja äestys. Alueilla, joissa on maa muokattu mätästämällä, istutetaan yleensä taimet keskelle mätästä. Laikutetuilla aloilla istutetaan taimi keskelle laikkua. Äestyskohteella istutetaan äesvaon korkeimpiin kohtiin.

Tukkimiehentäi ja kaatuva heinä ovat taimen vihollisia

Taimet istutetaan aina muokattuun maahan, yli 10 cm päähän humuksesta tai muokkaamattomasta maasta. Kun taimen ympärille jää muokattua kivennäismaapintaa, eivät tukkimiehentäit pääse siihen niin helposti käsiksi, eikä pintakasvillisuus kaadu taimen päälle. Tukkimiehentäi on tuhohyönteinen, joka syö taimia. Tukkimiehentäin torjumiseksi taimet on myös käsitelty torjunta-aineella. Muokatulla maalla taimen ei tarvitse kilpailla vedestä ja ravinteistakaan muun kasvillisuuden kanssa. Lämpötila on muokkaamatonta maata korkeampi ja juuriston kasvualusta löyhempi ja runsashappisempi. Kosteilla mailla mättäässä taimi saadaan muuta maastoa korkeammalle, jolloin ei ole vaaraa sen tukahtumisesta liiallisen veden takia.

Taimi tarvitsee tilaa ympärilleen

Jokaiseen mättääseen istutetaan vain yksi taimi mahdollisimman keskelle mätästä. Laikutetulla alueella istutetaan jokaiseen laikkuun yksi taimi. Oikein isoon laikkuun voi mahtua kaksikin tainta; yksi molempiin päihin. Jos alue on äestetty, äesvaossa taimet istutetaan 1,7 – 2 metrin välein. Karikekasaan tai kivikkoon ei taimea kannata istuttaa. Jos maassa kasvaa jo hyvä luonnontaimi, ei sen viereen ole järkevää uutta tainta laittaa kasvamaan. Vanhojen puiden kantoihin jätä ainakin puoli metriä väliä. Hyvän istutuskohdan valinta on tärkeämpää kuin tasainen istutustiheys.

Taimien suositellut istutuskohdat äesvaossa, laikussa ja mättäässä.

Hyvän istutuskohdan valinta on tärkeämpää kuin tasainen istutustiheys


Istutussyvyys

Kuinka syvään istutan taimen?

Mättäässä taimi istutetaan vähintään 5 cm syvyyteen, laikuissa noin 2 – 3 cm syvyyteen, samoin äesjäljessä. Mättäässä ei haittaa, vaikka taimi istutettaisiin syvemmällekin, kunhan versosta vähintään puolet on maan pinnan yläpuolella. Istutussyvyydellä tarkoitetaan etäisyyttä paakun yläreunasta, eli kohdasta josta taimen verso on lähtenyt kasvamaan, kivennäismaan pintaan. Paakun alareuna on vielä syvemmällä.

Miten saan helposti kaikki taimet istutettua yhtä syvälle maahan?

Istutussyvyyttä ei tarvitse joka taimen kohdalla mitata erikseen, vaan sitä voi säätää muuttamalla istutusputken säätöjä, eli siirtämällä istutusputken syvyysrauta sopivalle korkeudelle. Syvyysraudan säätöjen muuttamiseen tarvitset mutterin avaamiseen sopivan työkalun. Kuokalla istutettaessa täytyy syvyys katsoa joka taimen osalta erikseen.

Istuta taimet aina riittävän syvälle


Montako puuntainta istutetaan hehtaarin kokoiselle alueelle?

Montako puuntainta istutetaan hehtaarin kokoiselle alueelle?

Istutustiheys tarkoittaa sitä, montako puuntainta istutetaan hehtaarin kokoiselle alueelle. Ennen istutustyön aloittamista on hyvä varmistaa toimeksiantajalta, millaiseen tiheyteen taimet halutaan istuttaa. Istutustiheyteen vaikuttavat kasvupaikka ja puulaji. Yleinen ohje on, että kuusen taimia istutetaan 1800 – 2200 hehtaarille, rauduskoivun taimia 1600 – 1800 hehtaarille ja männyn taimia 2000 – 2500 hehtaarin kokoiselle alueelle.

Kuinka paljon jätän väliä taimen luota toiselle?

2000 tainta hehtaarille istutettaessa taimen etäisyydeksi toiseen taimeen jää aina noin 2,25 metriä, eli kahden ja puolen reilun askeleen verran. Askelmittaan ei voi kuitenkaan pelkästään luottaa, vaan oikea istutustiheys täytyy tarkistaa useamman kerran mittaamalla koealoja. Tähän saat ohjeita seuraavassa kohdassa.

Jätä taimelta toiselle väliä kaksi ja puoli reilun mittaista askelta


Istutustyön omavalvonta

Miten varmistan, että istutan oikean määrän taimia sopivan tiheään?

Istutustyön tekijän täytyy aina välillä tarkistaa, että taimia tulee istutettua oikea määrä – ei liian harvaan tai liian tiheään. Mittaa taimitiheys vähintään seitsemästä kohtaa istutuskohteella ja laske niiden keskiarvo. Pyri siihen, että istutusalalla on taimia tasaisesti keskimäärin sen verran kuin on tavoitetiheys.

Pyörähdän ympyrän onkivavan kanssa ja lasken taimet, mitä voin päätellä tuloksesta?

Tiheyden mittaaminen on helppoa käyttämällä 4 metrin mittaista keppiä tai onkivapaa. Pyörähdä mittakeppi kädessä täysi ympyrä ja laske säteen sisäpuolelle jäävät kasvatuskelpoiset taimet. Kerro määrä luvulla 200. Yksi taimi tekemälläsi ympyrän muotoisella koealalla vastaa 200 tainta hehtaarilla. Eli jos lasket koealalla olevan 10 tainta, se tarkoittaa 2000 tainta hehtaarilla. Jos maanomistajan toive on 1800 tainta hehtaarilla, ympyrän sisälle pitää jäädä yhdeksän tainta.

Piirroskuva. Nuori neljän metrin kepin kanssa pyörähtämässä ympyräkoealaa ja laskemassa koealalle jäävien taimien määrää. Oikean istutustiheyden tarkistaminen.

Asiallinen istuttaja käyttää Metsänistutuksen omavalvontamittaus -lomaketta ja täyttää Istutusjäljen mittaus -kohtaan jokaisen mittaamansa koealan tiedot 


Kun työ on valmis

Istutustyön valmistuttua istuttaja huolehtii, ettei maastoon jää roskia. Istutuslaatikot litistetään kasaan. Maanomistajan kanssa voidaan sopia, kuka kuljettaa taimilaatikot pois maastosta.

Oletko näillä ohjeilla valmis istuttamaan uutta metsää? Kasvaako istuttamistasi puuntaimista suoria ja hyvärunkoisia suuria puita? Pelkästään lukemalla ei tätä taitoa kunnolla opi, vaan pottiputken käyttöä kannattaa harjoitella vielä ihan käytännössä ennen istutusurakkaa. Näistä artikkelin tiedoista on kuitenkin paljon hyötyä, jotta työ lähtee heti sujumaan oikein!

Edellinen tehtävä

Taimi maahan – pottiputkella istuttaminen vaihe vaiheelta

Seuraava tehtävä

Metsänistutusta 4H-yrittäjänä