Sopimus ja tapaamiset yritysohjaajan kanssa

4H-yritys Yritysohjaaja
Nuori ja yritysohjaaja lukevat yhdessä 4H-yrittäjän työkirjaa.

Vapaaehtoinen yritysohjaaja on tukenasi kun suunnittelet ja toteutat 4H-yritystäsi. Yritysohjaaja on vapaaehtoinen aikuinen, joka on kiinnostunut toimimaan ja tukemaan sinua yrittäjyydessäsi ja etsimään yhdessä vastauksia esittämiisi kysymyksiin.

Kuka voisi olla 4H-yritysohjaajani?

Kun perustat 4H-yrityksen, etsit myös itsellesi yritysohjaajan. On tärkeää, että yritysohjaaja on sinulle mieleinen henkilö, johon voit luottaa. Tarvittaessa oma 4H-yhdistyksesi auttaa sinua yritysohjaajan etsimisessä. Jokaiselle 4H-yrittäjälle luvataan yritysohjaaja. 4H-yrittäjien yritysohjaajina ovat toimineet esimerkiksi paikalliset yrittäjät, nuorten vanhemmat tai muut vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet aikuiset.

Sopimus yritysohjaajan kanssa

Yritysohjaajuus on kahden kauppa sinun ja yritysohjaajasi välillä. On tärkeää, että sovitte yhdessä, millaisissa asioissa yritysohjaaja on tukenasi, kuinka usein tapaatte ja miten pidätte yhteyttä. Ensimmäinen tapaamisenne on hyvä olla yhteisiin pelisääntöihinne liittyvä.

Virallinen sopimus 4H-yrityksen ohjaamisesta tehdään digitaalisesti. 4H-yrittäjä ilmoittaa omaan 4H-yhdistykseensä yritysohjaajansa nimen. Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyy automaattisesti, kun 4H-yhdistys lisää yritysohjaajan 4H-yrityksen tietoihin. Jäsenrekisteri lähettää hyväksymislinkin yritysohjaajan sähköpostiin.

Pyydä yritysohjaajaa täyttämään verkkolomake

Yritysohjaajasi kirjoittaa nimi- ja yhteystietonsa 4H:n jäsenrekisteriin. Lomake on osoitteessa https://4h.fi/lomakkeet/ilmoittaudu-vapaaehtoiseksi/.

Ilmoita yritysohjaajasi nimi 4H-yhdistykseesi. Tämä on tärkeää, jotta yritysohjaajasi saadaan liitettyä sinun yrityksesi tietoihin.

Kun yritysohjaaja hyväksyy toimimisen yritysohjaajana, tulee 4H-yrityksen tietoihin ruksi kenttään ’Sopimus 4H-yritysohjaajan kanssa tehty’.

Ensimmäinen tapaaminen yritysohjaajan kanssa

Ensimmäisessä tapaamisessa yritysohjaajasi kanssa, sovitte yhteisistä käytännöistä. Voit pyytää mukaan paikallisen 4H-yhdistyksen työntekijän. Tapaamisessa olisi hyvä käydä läpi seuraavat asiat.

 • Esittäytymiset. Kertokaa kumpikin itsestänne.
 • 4H-yrityksen (alustava) liikeidea ja suunnitelmat.
 • 4H-yrittäjän osaaminen sekä osaamisen kehittämisen tarpeet.
 • Millaisiin asioihin 4H-yrittäjä toivoo saavansa tukea, apua tai kannustusta?
 • Millaisia toiveita yritysohjaajalla on ohjaamisen suhteen?
 • Kuinka paljon haluatte tai voitte käyttää aikaa ohjaamiseen? Kuinka usein tapaatte?
 • Millä tavalla pidätte yhteyttä?

Voit sopia asiat yritysohjaajasi kanssa kirjallisesti tai suullisesti.

Katso video 4H-yrittäjän ja yritysohjaajan ensimmäisestä tapaamisesta

Arviointitapaaminen joka vuosi

4H-yrityksen toimintaan kuuluu yritystoiminnan ja oman osaamisen arviointi. Yritysohjaajasi on apunasi arviointikeskustelussa vuoden lopussa tai ennen uuden yritysvuoden alkua.

Täytä ennen arviointitapaamista 4H-yrityksen itsearviointilomake. On hyvä tapa lähettää täytetty lomake yritysohjaajalle jo etukäteen ennen tapaamista, näin hän voi valmistautua tapaamiseen paremmin.

Kysymyksiä arviointitapaamista varten

 • Mitä tuotteita tai palveluita 4H-yritys tarjoaa tällä hetkellä?
 • Miettikää hetkeä, jolloin yritysohjaajuussuhde alkoi, mitä silloin sovitte yhdessä?
 • Onko 4H-yrittäjä täyttänyt itsearviointilomakkeen ja nousiko siitä joitakin huomioita? 
 • 4H-yrittäjä:
  • Millaista apua sait yritysohjaajaltasi? Oliko se riittävää? 
  • Mitkä olivat suurimmat oivallukset ohjaussuhteen aikana?  
  • Oletko ottanut saadut opit käyttöön omassa yritystoiminnassasi? Mitä ja miten? 
 • Yritysohjaaja:
  • Mitä 4H-yrittäjän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet 4H-yrittäjälle jatkoa ajatellen?
  • Vastasiko taloudellinen tulos 4H-yrittäjän tavoitteita? 
 • Miten ohjaajuussuhteelle asettamanne tavoitteet ovat täyttyneet asteikolla 1–5? 
 • Arviointitapaamisen jälkeen yritysohjaaja täyttää lyhyen palautelomakkeen, joka on sivulla 4h-akatemia.fi/yritysohjaaja.

Jos aiot osallistua Vuoden 4H-yritys -kilpailuun, pyydä yritysohjaajaltasi lausunto yrityksesi toiminnasta. Kopioi lausunto kilpailulomakkeeseen. Kilpailulomake löytyy digitaalisen jäsenkortin kautta.

Arviointi kannattaa, sillä siten yrityksestäsi voi kasvaa entistä parempi. Arviointi auttaa sinua esimerkiksi toimintakertomuksen tekemisessä ja arvioidessasi huomaat yrityksesi kehittämiskohteet. Arvioinnin jälkeen on hyvä palata takaisin 4H-BMC:n pariin ja päivittää se. Jokainen vaihe on tärkeä oman oppimisesi kannalta.

Arviointiin, kilpailuun ja vuosiraportointiin löydät ohjeet 4H-akatemian tehtävästä: 4H-yrittäjän raportit, arviointi ja Vuoden 4H-yritys -kilpailuun osallistuminen.

Aikuinen ja nuori katsovat läppäriä pöydän ääressä

Jaa sivu yritysohjaajallesi

Yritysohjaajan sivu 4H-akatemiassa

Edellinen tehtävä

Liiketoimintasuunnitelma Business Model Canvasin avulla

Seuraava tehtävä

4H-yrityksen markkinointi