Kerhon suunnittelu

4H-kerho Kerhonohjaaja
Kaksi henkilöä kuvattu selkäpäin. He istuvat pöydän ääressä ja kirjoittavat suunnitelmaa.

Hyvän suunnittelun avulla toteutat monipuolisen ja mielenkiintoisen kerhokauden, jollaisesta kukaan kerholainen ei halua jäädä paitsi. Suunnittelulla varmistat kerhokertojen menevän oikean tekemisen ja kivan yhdessäolon merkeissä. Huonon suunnittelun huomaavat kerholaisetkin, jotka siitä turhautuneina alkavat riehua, marmattaa ja jäävät pois kerhosta.

4H:n Osaava kerhonohjaaja -koulutuksessa saat apuja kerhosi suunnitteluun 4H:n konkarikerhonohjaajien johdolla. Koulutuksessa mietitään turvallisuutta ja esimerkiksi sitä, millainen on hyvä yksittäisen kerhokerran rakenne ja mitä pitää huomioida kun suunnittelet kerhon koko syys- ja kevätkauden ohjelmia.

Kerhokauden ohjelma

Kerhonohjaajana olet oman kerhosi sydän ja toimit 6-12-vuotiaiden lasten kanssa ohjaten heitä arjen taitoihin kuten yhteistyöhön, toisten huomioimiseen ja tavoitteelliseen tekemiseen oman kerhosi teemaan liittyen. Mikä voisi olla vetävä ja itseäsi kiinnostava teema? 4H suosittelee erityisesti metsä, ruoka ja kädentaidot -teemoja. Kerhon ohjelman suunnittelussa saa käyttää luovuutta, mutta siihen on myös monenlaisia apuja kuten TOP-tehtäviä tai valmiita teemakerhoaineistoja. Kerho voi olla myös ns. yleiskerho, jossa ei ole erillistä teemaa.

Kerhon suunnittelu on helppoa, jos kerhonohjaajalla on idea tai runko kerhokauden aiheista. Kerhossa ohjelma viimeistellään lasten kanssa. Valmis suunnitelma kirjataan toimintasuunnitelmaksi, kalenterimaiseksi listaksi siitä, mitä tehdään ja milloin esimerkiksi syksyn eri kerhokerroilla. Lapset osallistuvat innokkaasti, kun ovat saaneet olla mukana suunnittelussa!

Kerhokerran suunnitelma

Kerhokertaan liittyy myös paljon mukavaa suunnittelua! Kerhoon pitää hankkia tai varata materiaaleja, lasten koteihin on toisinaan syytä tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kun kerhokerta on hyvin suunniteltu ja valmisteltu, helpottaa se kerhonohjaajan hommaa. Lapset myös oppivat tuntemaan rutiinit ja ylimääräiseltä hulinalta vältytään.

Kerhokerralla on aina aloitus, johon liittyy nimenhuuto, alkuleikki ja kerhotehtävästä puhuminen. Aloituksen jälkeen tehdään kerhopuuha ja siivotaan jäljet. Jos on aikaa, leikitään taas hieman. Lopuksi kokoonnutaan vielä yhteiseen lopetukseen. Parin kanssa on myös hyvä sopia työnjaosta.

Ennen kuin tekeminen rutinoituu, kerhokertoja voi suunnitella vaikka listaan tai taulukkoon, johon kirjoittaa kerhokerran sisältöön liittyvät tekemiset ja niihin kuluvan ajan.

Edellinen tehtävä

Tekemällä oppiminen

Seuraava tehtävä

TOP-tehtäväpankki tutuksi