Lapsi juottaa kanaa sinisestä kauhasta

Tekemällä oppiminen ”Learning by doing” on 4H:n toimintamenetelmä, joka perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin oppimisesta. Keskeistä siinä on nimensä mukaisesti se, että tekemään oppii tekemällä. Ruokaohjeiden ja reseptien lukeminen ei tee kokkia. Tarvitaan oma kokemus, harjoittelua ja käytännön kautta hoksattua tietoa, jotta ruuanvalmistaminen onnistuu. Asioihin perehtyminen etukäteen ja omista kokemuksista keskustelu tekemisen jälkeen syventävät oppimista ja auttavat muistamaan opitun myöhemminkin.

4H-kerhoissa käytetyt TOP-tehtävät rakentuvat tekemällä oppimisen ajatukselle. Niitä onkin kätevä käyttää omien kerhokertojen suunnittelussa! Alun pieni teksti johdattelee aiheeseen, tai kertoo tekemisestä jotain tärkeää. Vaiheistettu ohje materiaalilistoineen auttaa ohjaamisessa ja kerhoasian tekemisessä. Loppupohdinnassa lapset voivat yhdessä vielä palata tekemiseen ja miettiä siihen kuuluvia asioita.

Joskus pienten kerholaisten tekeminen kestää vähän kauemman aikaa tai siinä on jotain pulmia, jossa tarvitaan ohjaajan apua. Auttaa saa ja pitääkin, mutta on tärkeä muistaa, ettei puolesta saa tehdä. On tärkeää, että kerholaiset saavat kokeilla ja tehdä itse. Siten he myös oppivat paremmin ja osaavat seuraavalla kerralla!

Edellinen tehtävä

Teema- vai yleiskerho?

Seuraava tehtävä

Kerhon suunnittelu